Cho những người đã qua là tạp bút viết tặng một số người mà tôi yêu quý.

Phân đoạn thứ tư có tên : Nhoẻn miệng cười.

Advertisements