Cho những người đã qua là tạp bút viết tặng một số người mà tôi yêu quý.

Phân đoạn thứ ba có tên : Vòm trời đầy sao.

Advertisements