Cho những người đã qua là tạp bút viết tặng một số người mà tôi yêu quý.

Phân đoạn thứ hai có tên : Gấu bông.

Advertisements