Thư tuyệt mệnh từng được post trên blog riêng và http://vnfiction.com. Link đến bài viết này ở vnfiction : Link

Advertisements